Skip to content

Operacija Zavod za profesionalno ribištvo Retech

Namen in cilji operacije ter njen vpliv na območje LAS Istre – klik za predstavitev operacije.

Osnovni cilj operacije je ustanovitev Zavoda za profesionalno ribištvo »RETECH« in s tem oblikovanje inštitucije, ki bo v okviru ribiške zadruge skrbela za izobraževanje, raziskave in razvoj sektorja malega priobalnega ribištva v slovenski Istri. Osnovni namen operacije je mreženje z deležniki in povezanimi gospodarskimi sektorji, kot sta turizem in kmetijstvo na področju LAS Istre ter sorodnimi inštitucijami, ki se soočajo s podobnimi sektorskimi izzivi in lahko pomembno pripomorejo k sonaravnemu razvoju priobalnega ribištva v Sloveniji. Razvojna vizija operacije udejanja strateške cilje Zadruge profesionalnih ribičev in njenih članov, ki želijo s povezovanjem izvajalcev priobalnega ribištva na slovenski Obali dvigniti raven izvajanja ribolova tako z vidika ohranjanja ribiškega fonda, kakor tudi z vidika uporabe trajnostno zasnovanih ribolovnih orodij in tehnologij ter kvalitetnega izobraževanja izvajalcev ribolova. Vizija inštituta bo namreč usmerjena predvsem v povezovanje in prenos dobrih praks ter sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih, ki bodo slovenskim ribičem (vsem ne samo članom zadruge) omogočili ekonomsko vzdržno in trajnostno naravnano izvajanje osnovne dejavnosti in diverzifikacijo dejavnosti skozi sodelovanje z drugimi sektorji Obalnega gospodarstva pri oblikovanju skupnih produktov. Operacija tudi sama po sebi predstavlja modernizacijo gospodarskega ribolova, saj se bo tako zadruga, kot tudi njeni člani intenzivneje podala na področje raziskav in razvoja, kar pomeni da bo, kadarkoli bo to možno ponudila vsem zainteresiranim lokalno podporo na področju izvajanja izobraževanj, prenosa dobrih praks ali sodelovanja v različnih razvojnih projektih. Dvig dodane vrednost v sektorju malega priobalnega ribolova je namreč ključnega pomena za obstoj slovenskega ribištva, katero je v nezavidljivem položaju in na pragu pridobitve statusa kulturne dediščine.

Osnovni podatki o operaciji

1.       Naziv operacije
Zavod za profesionalno ribištvo (ZZPR)
2.       Akronim (kratica)
Zavod RETECH
3.       Čas izvajanja operacije
Začetek operacije (mesec, leto) Zaključek operacije (mesec, leto) Čas trajanja operacije (v mesecih)
1.1.2021 31.12.2022 24
4.       Vrednost operacije
Skupna vrednost (eur) Sofinanciran delež (eur) Lastna sredstva (eur)
216.878 192.700 24.178

Rezultati operacije

 
Aktivnost Rezultat Opis rezultata Ciljna vrednost
A1 R1 Uspešno zaključeno obdobje 4
A2 R2 Priprava krovnega načrta komunikacijskih aktivnosti, obveščanja ciljnih javnosti, kanalov, orodij za izvajanje predvidenih aktivnosti. 1
  R3 Priprava načrtov komunikacijskih aktivnosti na posameznih kanalih s predvidenim načrtovanjem rezultatov komuniciranja. 2
  R4 Oblikovanje in postavitev spletne strani 1
  R5 Upravljanje dogovorjenih spletnih in ostalih komunikacijskih kanalov projekta. 2
  R6 Priprava poročanj o uspešnosti izvedenih aktivnosti v skladu z zastavljenimi cilji. 1
  R7 Medijske objave 4 objavi
  R8 FB objave 10 objav
  R9 PR sporočilo 4 sporočila
A3 R10 Organizacija začetnega dogodka. 1
A4 R11 Ustanovitev zavoda 1
A5 R12 Najem prostorov 1
  R13 Zagotovitev pisarniške opreme 1 kpl
  R14 Zagotovitev računalniške opreme (PC, printer) 1 kpl
  R15 Zagotovitev internetne povezave 1
A6 R16 Zaposlitev 1
  R17 Opis DM/priprava pogodbe o zaposlitvi 1
A7 R18 Izvedba dogodkov 16
  R19 Poročilo o izvedbi dogodkov 2
A1 R1 Uspešno zaključena operacija 1
  R7 Izdelava Strategije razvoja morskega ribištva 1
  R8 pripravo in oblikovanje dokumenta 1
  R9 lektoriranje 1
  R10 zbiranje podatkov 1
  R11 vključevanje drugega jezika okolja (italijanščina) 1
  R12 prelom in tisk 50 kos
A6 R15 Organizacija zaključnega dogodka 1