Skip to content

Poziv priprava strategije

V okviru projektov LAS Istra izvajamo operacijo Retech – Zavod za profesionalno ribištvo. Retech deluje na pobudo Zadruge profesionalnih ribičev Koper, ki ji v okviru svojih aktivnosti zagotavlja strokovno podporo na področju razvojnih projektov, vsebine katerih bodo na voljo vsem deležnikom tako ribolovnega, kot tudi… Read More »Poziv priprava strategije

Izvedba delavnic

V okviru Javnega poziva LAS Istre v letu 2020 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020 se že drugo leto izvaja operacija Retech – Zavod za profesionalno ribištvo, Koper. Dolgoročni namen operacije je ohranjanje slovenskega malega priobalnega ribolova na nivoju,… Read More »Izvedba delavnic

Delo Zavoda Retech

V okviru LAS Istra izvajamo operacijo Retech, v okviru katere je začel delovati Zavod za profesionalno ribištvo. Zavod smo oblikovali na osnovi zahtev ribičev po zastopanju njihovih interesov oziroma potreb po dvigu kvalitete izvajanja samega ribolova iz vidika razvoja novih ali izboljšanih tehnologij in orodij… Read More »Delo Zavoda Retech

Pripombe OP ESPRA 2021-2027

V okviru projektov LAS Istra izvajamo operacijo Retech – Zavod za profesionalno ribištvo. Retech deluje na pobudo Zadruge profesionalnih ribičev Koper, ki ji v okviru svojih aktivnosti zagotavlja strokovno podporo na področju razvojnih projektov, vsebine katerih bodo na voljo vsem deležnikom tako ribolovnega, kot tudi… Read More »Pripombe OP ESPRA 2021-2027