Skip to content

Argemonia Adria

Revitalizacija, investicije in upravljanje naložb na področju pomorstva in morskega ribištva v Sloveniji.

Cilj

V prvi fazi bodo aktivnosti operacije usmerjene v financiranje aktivnosti in projektov, ki bodo pripomogli k diverzifikaciji ribiškega poklica ter ustvarjanje višje dodane vrednosti v ribiškem sektorju.

Vizija

Podjetje Argemonia Adria želi aktivno sodelovati pri nadgradnji slovenske ribiške flote in infrastrukture povezane z trajnostno naravnanim ribolovom in gojenjem morskih organizmov.

Poslanstvo

Dolgoročno poslanstvo družbe je ohranjanje slovenskega malega priobalnega ribolova na nivoju, ko ji še lahko rečemo gospodarska dejavnost ter na drugi strani trajnostno upravljanje z ribjim fondom.

Področje delovanja

Podjetje se je v letu 2019 z nakupom prve ribiške barke podalo v sektor malega priobalnega ribištva. S sodelovanjem v različnih razvojnih in raziskovalnih projektih želi prispevati k revitalizaciji morskega ribolova na slovenskem. Področja delovanja so:

  • sodelovanje pri ureditev in nadgraditev infrastrukture, ki zagotavlja trajnostni razvoj,
  • ustvarjanje novih storitev, programov in produktov povezanih z morskim ribolovom
  • revitalizacija naravne in kulturne dediščine kot temelj za razvoj trajnostnega turizma na in pod morjem,
  • ohranjaje biodiverzitete slovenskega morja,
  • dvig osveščenosti in okoljske odgovornosti,
  • spodbujanje inovacij v vseh fazah dobavne verige na področju ribištva in akvakulture,
  • podpiranje diverzifikacije znotraj ali izven gospodarskega ribištva.

Kdo smo

Podjetje Argemonia Adria d.o.o. se ukvarja z investicijskimi projekti na področju pomorstva in morskega ribištva.

ARGEMONIA ADRIA d.o.o.,

Cesta na Markovec 19A, 6000 Koper

Davčna številka SI: 39680096

Matična št.: 8416265000

Direktor: Andrej Andrijanič