Skip to content

Delo Zavoda Retech

V okviru LAS Istra izvajamo operacijo Retech, v okviru katere je začel delovati Zavod za profesionalno ribištvo. Zavod smo oblikovali na osnovi zahtev ribičev po zastopanju njihovih interesov oziroma potreb po dvigu kvalitete izvajanja samega ribolova iz vidika razvoja novih ali izboljšanih tehnologij in orodij tako pri dvigu ekonomičnosti izlova kot tudi varovanja ribiškega fonda za bodoče rodove. Pri pobudi gre predvsem za izobraževanje in prenos dobrih praks iz mednarodnega okolja ter obenem možnost sodelovanja slovenskih ribičev pri raziskavah in razvoju ter s tem povezanimi aktivnostmi v mednarodnem okolju, pri čemer imamo v mislih predvsem mreženje z podobnimi ribiškimi organizacijami v Jadranu. S tem namenom smo v okviru operacije, v poletnem času, s pomočjo partnerjev izvedli vrsto dogodkov namenjenih predvsem izobraževanju ter pripravi vsebin za bodoče programsko obdobje, ki jih bodo izvajale pristojne inštitucije EU. Poročila in povzetki delavnic bodo dostopni na internetni strani Zavoda Retech, https://retech.si/.

Vodilni partner operacije
Argemonia Adria d.o.o.

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm

Spletna stran ESPR:
www.ribiski-sklad.si