Skip to content

Mreženje deležnikov morskega ribištva v slovenski Istri

V okviru operacije Zavod za profesionalno ribištvo – Retech, ki bo v okviru ribiške zadruge skrbela za izobraževanje, raziskave in razvoj sektorja malega priobalnega ribištva v slovenski Istri smo pristopili k aktivnemu mreženju deležnikov morskega ribištva v slovenski Istri in povezanimi gospodarskimi sektorji, ki se soočajo s podobnimi sektorskimi izzivi in lahko pomembno pripomorejo k sonaravnemu razvoju priobalnega ribištva v Sloveniji. Razvojna vizija operacije udejanja strateške cilje Zadruge profesionalnih ribičev in njenih članov, ki želijo s povezovanjem izvajalcev priobalnega ribištva na slovenski Obali dvigniti raven izvajanja ribolova tako z vidika ohranjanja ribiškega fonda, zato smo v sodelovanju s partnerji operacije, v mesecu maju pričeli z izvedbo delavnic na morju. Vsebine Zavoda bodo v okviru izobraževalnih delavnic in razvojnih projektov na voljo vsem deležnikom ribolovnega, kot tudi drugih sektorjev v okviru območja LAS Istre.