Skip to content

Pripombe OP ESPRA 2021-2027

V okviru projektov LAS Istra izvajamo operacijo Retech – Zavod za profesionalno ribištvo. Retech deluje na pobudo Zadruge profesionalnih ribičev Koper, ki ji v okviru svojih aktivnosti zagotavlja strokovno podporo na področju razvojnih projektov, vsebine katerih bodo na voljo vsem deležnikom tako ribolovnega, kot tudi drugih sektorjev na območju LAS Istre. S tem namenom pozivamo vso zainteresirano javnost, da nam posredujete pripombe in predloge za javno predstavitev CPVO za NSNA 2021-2030 in OP ESPRA 2021-2027 v okviru postopka celovite presoje vpliva na okolje za Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture 2021-2030 ter za Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v RS za obdobje 2021-2030 se je dne 15. 6. 2022 začela javna razgrnitev, ki bo trajala do 15. 7. 2022. Vsi dokumenti so objavljeni na spletni strani MKGP. Zavod bo na podlagi prejetih predlogov pripravil dokument, ki ga bo Zadruga posredovala odgovornim inštitucijam.